Догъру сечюв

Сухарики къызартылгъан богъдай-арышлы къаймакъ ве себзе лезети де кокъусынен / Гренки арышлы аджыкалы бузав этинен лезети де кокъусынен
, 35 г / 70 г
Сухарики къызартылгъан богъдай-арышлы къаймакъ ве себзе лезети де кокъусынен / Гренки арышлы аджыкалы бузав этинен лезети де кокъусынен
35 г / 70 г
Сгущенка шекернен
, 280 г / 380 г
Сгущенка шекернен
280 г / 380 г
Фыстыкъ ъызартылгъан тузлу
, 50 г / 90 г
Фыстыкъ ъызартылгъан тузлу
50 г / 90 г
Соус Честный Выбор
, 180 мл
Соус Честный Выбор
180 мл
Биойогурт джилек / къайсы леззети иле 1,5%
, 500 г
Биойогурт джилек / къайсы леззети иле 1,5%
500 г
Пирнич
, 1 кг
Пирнич
1 кг
Ешиль нохут
, 400 г
Ешиль нохут
400 г
Мойва хавъяры лосось балыкънен / исленген / классик ягълы солджада
, 165 г
Мойва хавъяры лосось балыкънен / исленген / классик ягълы солджада
165 г
Павра таячыкълары
, 100 / 200 г
Павра таячыкълары
100 / 200 г
Павра таячыкълары
, 200 г
Павра таячыкълары
200 г
Тархун / Кола ичимлиги Ичкисиз Газлы
, 2 л
Тархун / Кола ичимлиги Ичкисиз Газлы
2 л
Льдинка ичимлиги Ичкисиз Газлы
, 2 л
Льдинка ичимлиги Ичкисиз Газлы
2 л
Дюшес ичимлиги ичкисиз газлы
, 2 л / 0,5 л
Дюшес ичимлиги ичкисиз газлы
2 л / 0,5 л
Лимонад ичимлиги ичкисиз газлы
, 2 л / 0,5 л
Лимонад ичимлиги ичкисиз газлы
2 л / 0,5 л
Портакъаллы ичимлик ичкисиз газлы
, 0,5 л
Портакъаллы ичимлик ичкисиз газлы
0,5 л
Къабакъ урлукълары
, 80 г
Къабакъ урлукълары
80 г
Куньайлан урлукълары темизленген
, 50 г
Куньайлан урлукълары темизленген
50 г
Куньайлан урлукълары къавурылгъан
, 150 г
Куньайлан урлукълары къавурылгъан
150 г
Куньайлан Урлукълары къавурылгъан
, 100 г
Куньайлан Урлукълары къавурылгъан
100 г
Куньайлан Урлукълары къавурылгъан
, 50 г
Куньайлан Урлукълары къавурылгъан
50 г
Куньайлан Урлукълары къавурылгъан
, 300 г
Куньайлан Урлукълары къавурылгъан
300 г
Ичильген Сув газсыз
, 6 л
Ичильген Сув газсыз
6 л
Печенье Джилап къуру юзюм иле
, 450 г
Печенье Джилап къуру юзюм иле
450 г
Ичильген сув Газлы «Кула » артезиан арачыкътан
, 2 л / 1,5 л / 0,5 л
Ичильген сув Газлы «Кула » артезиан арачыкътан
2 л / 1,5 л / 0,5 л
Арпа курпеси
, 1 кг
Арпа курпеси
1 кг
Шекер
, 1 кг
Шекер
1 кг
Къаймакъ 20%
, 400 г
Къаймакъ 20%
400 г
Ягълы сардина
, 240 г
Ягълы сардина
240 г
Тюй
, 1 кг
Тюй
1 кг
Перловка курпеси
, 1 кг
Перловка курпеси
1 кг
Манка курпеси
, 1 кг
Манка курпеси
1 кг
Мысырбогъдай курпеси
, 1 кг
Мысырбогъдай курпеси
1 кг
Къатыкъ 1% / 2,5 %
, 1000 г
Къатыкъ 1% / 2,5 %
1000 г
Къара богъдай курпеси
, 1 кг
Къара богъдай курпеси
1 кг
Нохут
, 1 кг
Нохут
1 кг
Бугъа балыгъы доматис соусында
, 240 г
Бугъа балыгъы доматис соусында
240 г
Артек / Полтавская богъдай курпеси
, 1 кг
Артек / Полтавская богъдай курпеси
1 кг