Кираджыларгъа

ООО «ПУД» бизим тюкянлар дживарларында тиджарет аланларыны кирагъа алмакъ меселеси боюнджа ишбирлик теклиф эте. Теклиф этильген ерлерде хызмет нокътасы, тиджарет ери, истисал магъазы, офис одасыны ерлештирмек имкяны бар.

Бизим имтиязлар:

Тюкянларда муштерилернинъ сайысы юксек;

Кирагъа теклиф этильген ерлер онъайтлы ерлеше;

Кира шартлары ачыкъ-айдын бельгиленген.

ПУД тюкянларында тиджарет ерлерини кирагъа алмакъ мерагъынъыз олгъан такъдирде, толдурылгъан тиджарет теклифни voloschuk@pudmarket.ru электрон адреси вастасынен ёлламакъ керек. 

Тиджарет теклифининъ бланкыны бу ерде тапа билесинъиз – тиджарет теклифи бланкыны кочюрип алмакъ.